Meten

Meten

Meten is de term voor de precieze bepaling van maten, hoeken, vorm- en plaatstoleranties en oppervlakteruwheid. De keuze van het meetgereedschap is afhankelijk van hetgeen gemeten moet worden en de vereiste nauwkeurigheid. Er zijn aanwijzende en niet-aanwijzende meetgereedschappen. Deze laatste worden ook wel pasmiddelen genoemd en zijn bedoeld om te controleren of meetgereedschap nog accuraat is of voor kalibratie.

Onder meetgereedschappen verstaan we:

© KlaassenMachines.nl